Intézményünkben átlagon felüli szolgáltatás igénybevételére van lehetőség értelmi sérültek részére.

Az Értelmes Életért Alapítvány tevékenységének rövid bemutatása.

SONY DSC

 

Az Értelmes Életért Alapítvány kiemelten közhasznú szervezetként működik. Nyolc magánszemély, 50.000 Ft alaptőkével alapította 1992-ben.

Hajdú Jánost választotta meg új elnöknek az alapítvány kuratóriuma.

Célunk a többszörösen hátrányos helyzetben lévő halmozottan sérült vak gyermekek, és fiatalok – középsúlyos értelmi fogyatékos vak emberek – segítése, életük minőségének javítása.

2008-ban alapítványunk akkreditációs eljárás során alaptanúsítványt szerzett, mely birtokában csökkentett munkaképességű dolgozókat foglalkoztatunk.

Alapítványunk az alábbi célokat tűzte ki maga elé. Feladatunknak tekintjük, hogy az általunk ellátott fiataloknál az iskolák speciális tagozatain történt foglakoztatási, nevelési, gondozási feladatok befejezését követő, a foglalkoztatás, illetve a korosztálytársaság hiánya miatt bekövetkező leépülést megakadályozzuk.

Célunk továbbá az is, hogy ne kerüljenek méltatlan helyre és helyzetbe, és ne legyenek vegetálásra kényszerítve az értelmileg is sérült vak emberek. Arra törekszünk, hogy enyhítsük a szülőkre, családokra nehezedő óriási pszichés

(Mi lesz a gyermekemmel, ha már nem élek??), illetve a gondozással, ápolással együtt járó fizikális terhelést is. Az általunk ellátott gondozottak, legtöbb esetben olyan családból érkeztek Otthonunkba, ahol sem anyagilag, sem mentálisan nem tudják kezelni ezt a problémát, belefásulnak, összeroppannak a terhekbe. A nehézségek egy részét átvállalva, lehetővé tesszük, hogy normális életet élhessenek, munkát vállalhassanak.

Céljaink megvalósítása érdekében az alapítvány a gyermekek szüleinek, illetve az érintett felnőttek részére jogi felvilágosítást, ügyeinek elintézésében segítséget nyújt.

Középsúlyos értelmi fogyatékos vak gyermekek oktatását speciális eszközök vásárlásával támogatjuk, indokolt esetben átvállaljuk e gyermekek elmaradt étkezési díjának kifizetését.

Táborokat szervezünk: ezzel örömöt szerzünk gyermekeinknek, sorstársi kapcsolatot alakítunk ki fiataljaink között, szabadságot pótolunk a még dolgozó szülőknek, és ha rövid időre is de „integráljuk” a középsúlyos értelmi fogyatékos vak gyermekeket, fiatalokat.

Részt veszünk az intézményesen nem gondozott gyermekek felkutatásában és – ha arra lehetőség van – elhelyezésében.

Otthont működtetünk, mely intézmény 24 értelmileg is sérült, vak fiatal ápolását, gondozását, „foglalkoztatását” hivatott biztosítani.

Intézményünk 17 fős személyzettel működik. Az intézmény dolgozói igen elhivatottak, sokan, például a zenepedagógus, a látásfejlesztő és a mentálhigiénés kolléga társadalmi munkában végzi tevékenységét.

Az otthon napirendje: délelőttönként foglalkoztatás (szövés, hurkolás), délutánonként egyéni fejlesztés, illetve csoportterápia segíti fiataljaink önmegvalósítását. Hetente több alkalommal különböző sport tevékenységekben vesznek részt lakóink, pl. úszás, gyógytorna. Hétvégenként, ha lehetőség adódik, kirándulni járunk.

Otthonunk egy 300 m2 alapterületű kétszintes kertes épületben működik. Az alsó szinten találhatók a foglalkoztatók, a konyha, orvosi szoba, az irodák, az étkező és pihenőhelyiség. A felső szinten 8db kétszemélyes, 1db háromszemélyes és 1db négyszemélyes hálószoba áll a fiatalok rendelkezésére.

Az ingatlan haszonélvezeti jogát az UNILEVER KFT. 15 évre felajánlotta alapítványunknak. Az épület a negyvenes években épült, beköltözésünk előtt felújításra szorult. Az épület speciális funkcióra való átalakítása a KÉZEN FOGVA ÖSSZEFOGÁS A FOGYATÉKOSOKÉRT Alapítvány (Göncz Árpádné) segítségével 2001-2002-ben történt meg. Ennek köszönhetően megnyitottuk országunk első olyan intézményét, amely a halmozottan sérült vak fiatalok elhelyezését hivatott biztosítani.

 

Megoldandó problémáink

A belső kialakítás megfelelő, az elmúlt években akadálymentesítettük az épületet illetve új tetőt építettünk, ahol egy korszerű napkollektoros rendszer is segíti a gazdaságos működést. 2012-ben a nyílászáró cseréket is el tudtuk végezni, így összességében jelentős energia megtakarítást tudtunk realizálni. Nem tétlenkedünk, lehetőségeinkhez képest igyekszünk a folyamatos fejlődést fenntartani, de forrásaink szűkösek. Szükségünk lenne az épület külső szigetelésére, a tetőtér belső szigetelésére,a nagyon elhanyagolt állapotban lévő pincevíz szigetelésére, illetve felújítására. A belső területeink teljesen ki vannak használva, már-már szűkösek, ezért elengedhetetlen a pince szint teljes felújítása, ahol szövő termeket, terápiás szobát illetve öltözőhelységeket szeretnénk kialakítani. Feladataink közé tartozik, meglévő eszközeink cseréje, pótlása, amire eddig szűkösek voltak anyagi forrásaink. Költségmegtakarításainkból erre a célra is tudnánk fordítani.

Intézmény működtetésével, szerepet vállaljunk, e fiatalok társadalmi esélyegyenlőségének megteremtésében, gondozottjaink egészség- megőrzésében, betegség megelőzésében, szociális helyzetük javításában, valamint családjaik életminőségének jobbá tételében.

Bármelyik programunk támogatását hálás köszönettel vesszük a közép és enyhe fokban sérült vak fiatalok, kollégák és a társadalmi munkát végző jó érzésű és önzetlen emberek nevében.

 

Az Értelmes Életért Alapítvány Otthona