avat

Hírek

Köszönjük!
A MagNet Bank Bank Közösségi Adományozási Programja (KAP) 2017-ben is támogatja az Otthon lakóinak Balatoni táborozását. Köszönjük a MagNet Bank minden ügyfelének, aki ránk szavazott!

https://www.magnetbank.hu/a-kozossegi-bankrol/kap/2017

18739685_1725294094429774_6383666674547588633_n

Kedves Barátaink !
A MagNet Bank, Közösségi Adományozási Programja keretében kérjük támogassátok az Otthonban élő fiatalok nyári balatoni táborozását!

https://www.facebook.com/events/847161638760894/


 

 Az Ügy – aTV2 videó összefoglalója


“A halmozottan sérült vak fiatalok oktatását, munkába juttatását is csak nagyon kevesen vállalják. Az Értelmes Életért Alapítvány otthona erőteljes felújításra szorul, mert a gyerekeknek nem lesz hol lakniuk.” (Forrás: tv2.hu)

A műsorban megszólalnak: Hornyák Attila, intézményvezető, Az Értelmes Életért Alapítvány; Bernáth István; Hegyesiné Gábor Katalin; Hegyesi László; Páni Róbert edző; Sztrányainé Gergely Mónika; Barta Henriett


Az Értelmes Életért Alapítványról röviden

Az Értelmes Életért Alapítvány kiemelten közhasznú szervezetként működik. Célunk a többszörösen hátrányos helyzetben lévő halmozottan sérült vak gyermekek, és fiatalok – középsúlyos értelmi fogyatékos vak emberek – segítése, életük minőségének javítása. Alapítványunk az alábbi célokat tűzte ki maga elé. Feladatunknak tekintjük, hogy az általunk ellátott fiataloknál az iskolák speciális tagozatain történt foglakoztatási, nevelési, gondozási feladatok befejezését követő, a foglalkoztatás, illetve a korosztálytársaság hiánya miatt bekövetkező leépülést megakadályozzuk. Célunk továbbá az is, hogy ne kerüljenek méltatlan helyre és helyzetbe, és ne legyenek vegetálásra kényszerítve az értelmileg is sérült vak emberek. Arra törekszünk, hogy enyhítsük a szülőkre, családokra nehezedő óriási pszichés (Mi lesz a gyermekemmel, ha már nem élek??), illetve a gondozással, ápolással együtt járó fizikális terhelést is.

Az általunk ellátott gondozottak, legtöbb esetben olyan családból érkeztek Otthonunkba, ahol sem anyagilag, sem mentálisan nem tudják kezelni ezt a problémát, belefásulnak, összeroppannak a terhekbe. A nehézségek egy részét átvállalva, lehetővé tesszük, hogy normális életet élhessenek, munkát vállalhassanak. Céljaink megvalósítása érdekében az alapítvány a gyermekek szüleinek, illetve az érintett felnőttek részére jogi felvilágosítást, ügyeinek elintézésében segítséget nyújt. Középsúlyos értelmi fogyatékos vak gyermekek oktatását speciális eszközök vásárlásával támogatjuk, indokolt esetben átvállaljuk e gyermekek elmaradt étkezési díjának kifizetését. Táborokat szervezünk: ezzel örömöt szerzünk gyermekeinknek, sorstársi kapcsolatot alakítunk ki fiataljaink között, szabadságot pótolunk a még dolgozó szülőknek, és ha rövid időre is de „integráljuk” a középsúlyos értelmi fogyatékos vak gyermekeket, fiatalokat. Részt veszünk az intézményesen nem gondozott gyermekek felkutatásában és – ha arra lehetőség van – elhelyezésében. Otthont működtetünk, mely intézmény 24 értelmileg is sérült, vak fiatal ápolását, gondozását, “foglalkoztatását” hivatott biztosítani.